Aanmelden en lesgeld

NIEUWE LEDEN / LESSERS

Aanmeldingsformulier 2018

Opzeg en wijzigingsformulier 2018

 Aanmelden / info lidmaatschap: Mevr. Janneke Polling (ledenadministratie) jannekepolling@hotmail.com

Aanmelden / info verenigingslessen: Anja Jansen tel.: 06-25566951 anjajansen75@gmail.com

Info Mennen: Teus Rietveld tel.: 06-20134552 teusrietveld@gmail.com

Contributie 2018

De springlessen  zijn ook toegankelijk voor niet-leden.      

Reacties zijn gesloten.